VVS er ikke nødvendigvis ligetil

VVS installatøren er autoriseret til at udføre arbejde inden for Vand, Ventilation og Sanitet, deraf forkortelsen VVS. Denne er også autoriseret til at udføre arbejde inden for Gas, Vand og Sanitet, heraf forkortelsen GVS. VVS installatørens arbejde er omfattet af et system, som gør at der altid bliver lagt vægt på solidt håndværk og god kvalitet i arbejdet. Det er altså et system til kvalitetssikring. Dette system benyttes også selvom arbejdet, der skal udføres, ikke kræver nogen autorisation. Lovgivningen kræver, at arbejdet på en lang række tekniske installationer kun må udføres af en autoriseret fagmand. Gælder det fx gas-, vand- og afløbsinstallationer, er det kun VVS installatøren, der er autoriseret til at udføre arbejdet.

Hvad betyder det så at være autoriseret? En autoriseret VVS installatør er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen til at udføre arbejdet. Grunden til, at meget VVS arbejde kræver autorisation, er, at arbejdet dækker over områder, hvor fejl kan få fatale følger. Skal der fx arbejdes med nogle gasinstallationer, og laves der i så fald en fejl, kan dette medføre brandfare. Et andet eksempel kunne være en fejl ved arbejdet med rørledninger, idet disse kan være tilsluttet forkert, hvilket kan resultere i, at spildevand og drikkevand blandes sammen, hvilket kan være til alvorlig fare for helbredet. Det er derfor ikke altid lige nemt, at ordne VVS opgaver, og det er derfor en god idé at overlade opgaver af denne art til professionelle.

Men hvilket arbejde kræver egentlig autorisation og hvilket gør ikke?

Som nævnt kræver meget VVS arbejde en autorisation, og faktisk kræver langt det meste VVS arbejde denne form for godkendelse af Sikkerhedsstyrelsen. Som hovedregel er det alt arbejde på faste installationer, fx rørsystemer, varmeanlæg og afløb, der kræver en autorisation. På trods af at meget af arbejdet kræver en autorisation, er der også noget der ikke kræver uddannelse og ekspertise. Arbejde med armaturer, køkken- og håndvaske er fx ikke omfattet af dette sikkerhedskrav. Dog ville det kræve en autorisation hvis der ikke sad en afspærringsventil. Selv på de områder, der ikke kræver en autorisation, er arbejdet med vand og varme ofte kompliceret. Derfor anbefales det altid, at lade en fagmand udføre arbejdet. Ved at lade en fagmand udføre arbejdet, sikrer du dig også, at arbejdet vil være omfattet af et såkaldt KS-system.

Hvad med i udlandet?

Som tidligere nævnt, har VVS installatøren et system til kvalitetssikring, dette system er KS-systemet. KS-systemet er lovpligtigt og statskontrolleret. Det er et system der beskriver de procedurer og den kvalitet, som VVS installatørens arbejde skal overholde. VVS installatøren får et KS-system, der løbende bliver kontrolleret af en uvildig kontrolenhed, på samme tid som han får sin autorisation.

Du kan dog ikke altid være sikker på, at der findes de samme regler og krav til VVS installatører i udlandet. Har du bolig eller hus i fx Norge eller Sverige, kan der være særlige krav til sikkerheden eller kvalitetssikringen i disse lande. Det er derfor altid bedst, at vælge en svensk VVS virksomhed til opgaver i Sverige og en norsk til VVS i Norge. På denne måde er du sikret, at folkene ved hvad de laver og hvad de har med at gøre af regler og bestemmelser.

Skriv et svar