Fokuser på kernekompetencer

Virksomhederne rundt i Danmark er blevet mere opmærksomme på deres tekstforfatning, da det har enorm betydning for virksomheden, hvor de ligger på Google. Placeringen på Google kan i sidste ende være afgørende for virksomheders overlevelse, men det kan ligeledes være afgørende for resultatet på deres bundlinje. Det er tydeligt at se hvor stor betydning internettet har fået for virksomheder, og derfor skal ambitiøse virksomhedsejere sørge for, at de er lette at finde på Google. I konkurrencen om at opnå den bedste placering på nettet, så har flere virksomheder valgt selv, at forsøge sig med skrivning af SEO tekster og SEO artikler, da dette kan medføre en god placering på eksempelvis Google. Dette bliver dog ikke altid den største succes, da virksomheder som selv skriver deres webtekster ikke har samme viden omkring emnet, som professionelle tekstforfattere har.

Outsource dine mindre gode kompetencer

Mange virksomheder store som små forsøger ofte at klare alt selv, da de på den måde har den forventning, at det bliver en besparelse i det lange løb. Dette er dog sjældent en god løsning, som i sidste ende ikke bliver nogen gevinst, eftersom man bruger virksomhedens ressourcer på arbejde, som de ikke har som kernekompetence. Derfor vil det ofte ende ud i, at det endelige produkt har taget længere tid, samt har ringere kvalitet end hvis professionelle havde varetaget opgaven. Et godt eksempel på dette er SEO tekster, som virksomheder har en forventning om, at de kan udføre på en ordentlig måde, men i sidste ende har deres tekster sjældent den effekt, som man havde håbet på.

Dette er et billede, som tegner sig i mange virksomheder, og understreger igen med to tykke streger, at man skal fokusere på sine kernekompetencer. Ser man eksempelvis på en tøjbutik, som både har fysiske butikker, men også online butikker, så kan det virke nærtliggende selv at skrive teksterne om sit tøj, da man ved noget om det, samtidig med at man ikke skal betale et tekstbureau. Tænker man dog i stedet lidt dybere over dette, så vil det ikke give mening, at lade en sælger stå for at varetage en opgave, som andre har uddannet og specialiseret sig i.

Den mest optimale drift af en virksomhed vil derfor være, at fokusere på sine kernekompetencer, og så overlade de andre ting til virksomheder, hvor disse områder er deres kernekompetence. På den måde opnår man et bedre produkt, og i sidste ende vil det med overvejende sandsynlighed også have en positiv indflydelse på virksomhedens bundlinje. Eftersom sælgeren nu kan sælge, i stedet for at skrive SEO tekster, som nu bliver skrevet af professionelle tekstforfatter, og som med stor sandsynlighed nu vil påvirke din hjemmesides placering på Google i positiv retning.

Skal man sige noget generelt, så kan fokus på dine kernekompetencer, samt outsourcing af dine mindre gode kompetencer have den betydning, at din virksomhed vil stå stærkt på alle områder, og til trods for udgifterne ved outsourcing, så skulle det i sidste ende gerne betyde, at bundlinjen på din virksomhed vil blive forbedret.

Skriv et svar